Меню
Количка

Условия за връщане на стоки

Всички стоки, закупени от електронния магазин на Владекс ООД са окомплектовани с гаранционна карта и инструкция за ползване/ако производителят е предоставил такива/. При доставка клиентът получава и документ за закупена стока /фактура/ с прикачен фискален бон. В случай, че има пропуск в документацията, клиентът може да установи контакт на тел. 0877 817766 за уточнение.

Потребителят има право на рекламация в следните случаи:

• Констатирани липси в окомплектовката на уреда след оглед на място при получаване на доставката.

• Видими транспортни дефекти след оглед на място при получаване на доставката.

• Видимо несъответствие в модела на поръчаната стока след оглед на място при получаване на доставката.

 Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката, като в присъствието на куриера се съставя констативен протокол.

На имейл адрес office@vladeks-bg.com потребителят изпраща снимки на заснетите дефекти на уреда , заснета транспортната опаковка от всички страни и предявява претенция за рекламация в писмен вид.

На основание чл.50 от ЗЗП потребителят може да се откаже от сключения договор от разстояние, без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50  т.1  и  т.2.

Потребителят  информира писмено Владекс ООД  за решението си да се откаже от договора за продажба ,използвайки формуляра от секция "Връщане на стока" на https://vladeks-bg.com или на имейл office@vladeks-bg.com , преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП, а Владекс ООД изпраща на клиента  незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

 

ВАЖНИ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ / ЗАМЯНА НА СТОКА:

Стоката трябва да бъде в оригинална опаковка и в ненарушен търговски вид;

Стоката не може да е използвана или монтирана;

Стоката трябва да е придружена от оригинала на документ/и/ , доказващ закупуването й от Владекс ООД-  касов бон, фактура , гаранционна карта и всички документи , включени в опаковката.


Потребителят връща стоката на Владекс ООД  в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по  чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на Владекс ООД е преди изтичането на 14-дневния срок.

Владекс ООД възстановява получената сума, платена от потребителя, в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на потребителя да се откаже от договор за продажба, като използва същото платежно средство,  използвано от потребителя. При неспазване на срока за връщане на стоката от потребителя, Владекс ООД задържа възстановяването на заплатената сума, докато не получи обратно стоката от потребителя.