Меню
Количка

Общи условия

Моля, внимателно прочетете общите условия по-долу, преди да използвате този уеб сайт. Ако го използвате, се счита, че приемате и сте съгласни с Общите условия.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма „ Владекс”ООД предоставя услуги на Потребителите си посредством електронния магазин www.vladeks-bg.com.ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Владекс“ ООД , седалище и адрес на управление  гр. Плевен ,ул "Катя Попова"№3, ЕИК 114635021 ,наричан по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ от една страна и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на електронния магазин с домейн www.vladeks-bg.com , наричан за краткост по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“.Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „Владекс" ООД (Търговеца) и Потребителите. С посещаването на Електронния магазин, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички потребители.

„Владекс“ е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Разглеждането на Eлектронният магазин vladeks-bg.com е напълно свободно и е достъпно от всеки потребител.

1.2. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя услуги на потребителите си посредством Електронния магазин /vladeks-bg .com /. Тези условия обвързват всички потребители. С посещаването на Електронния магазин, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Ако лицето не е съгласно с Общите условия, моля да не използва Eлектронния магазин.

1.3. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на vladeks-bg.com, съхранение на IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация.

1.4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на vladeks-bg.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца.

1.5. Процедурата по регистрация на Електронния магазин е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез Електронния магазин. С цел по-лесна и удобна идентификация, Потребителят може да се регистрира в Електронния магазин, като попълни контактна форма за регистрация. По този начин ще има бърз и лесен достъп до всички продукти, които е закупил от Електронния магазин. Регистрацията се извършва чрез имейл на Потребителя и парола. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола и за всички действия, които извършва след идентификация с потребителско име и парола в Електронния магазин. Той може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация. Всеки Потребител е длъжен да посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

1.6. При регистрация във vladeks-bg.com Потребителят се съгласява доброволно да предостави своя лична информация, необходима за извършване на покупко-продажба на стоки от Електронния магазин. „Владекс” ООД гарантира, че няма да предоставя данните на Потребителите на трети лица, с изключение на случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Лична информация за потребителите:

• Име

• Точен адрес за доставка

• Телефон за контакт

• Имейл адрес

Информация за юридическо лице:

• Наименование на фирмата

• Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент.номер по ЗДДС,

• Точен адрес за доставка

• Телефон за контакт

• Имейл адрес

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТОКИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

2.1. Всички стоки публикувани Електронния магазин са посочени с цена в български лев и ДДС.

2.2. „Владекс” ООД не носи отговорност, ако информацията публикувана от производителите на стоките относно техническите им характеристики е невярна.

2.3. „Владекс” ООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, софтуера, услугите и продуктите. Електронният магазин не носи отговорност, ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти може да не са налични в момента. За актуална информация за наличните продукти можете да се свързвате с агентите на Електронния магазин на посочените в сайта телефони или на e-mail адрес.

2.4. „Владекс“ ООД предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в www.vladeks-bg.com само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на „Владекс“ ООД или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Електронния магазин. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Електронен магазин да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този Електронен магазин материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

„ВладексООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Електронния магазин , на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между www.vladeks-bg.com и лицето публикуващо информацията.

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. Електронният магазин приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично.

3.2. Всеки Потребител има право да закупи стока от Електронния магазин на посочената в него цена.

3.3. Потребителят може да направи поръчка в Електронния магазин и без да се регистрира. Необходимо е да предостави еднократно всички лични данни, които се изискват за отразяване на покупко-продажбата. При поръчка без регистрация Потребителят няма да има достъп до историята на своите поръчки.

3.4. Всеки Потребител има право да избере стоката, количеството й, начина на плащане и вида на доставка. Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на стоката обявена на Електронния магазин.

3.5. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

3.6. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини: 1. Липса на наличност на поръчаната стока; 2. Неуспешно плащане от страна на Потребителя; 3. Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

4. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти.

4.2. Всички цени са в български лев и с включен ДДС.

4.3. „Владекс” ООД има право да променя цените на продуктите посочени на Електронния магазин по свое усмотрение и по всяко време. Фирмата не е задължена предварително да уведомява за това потребителите. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.

4.4. При допуснати технически грешки при публикуване на информация в Електронния магазин, „Владекс” ООД има право да откаже изпълнение на договора, без да дължи обезщетение на потребителя, освен възстановяване на заплатените от него суми, ако има такива.4.5. При намаления обявени на Електронния магазин, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

4.6. Начините на плащане са при получаване на продукта от куриера – наложен платеж (в брой при доставка), по банков път, с дебитна или кредитна карта. Възможна е и покупка на лизинг, условията за която са описани в съответния раздел.

4.7. Всеки Потребител сам избира начина на заплащане на избраната от него стока. Всяка закупена от Потребителя стока следва да бъде заплатена в пълния й паричен размер, посочен в Електронния магазин, чрез един от посочените начини на плащане.

5. ДОСТАВКА

5.1. Поръчаните от Вас продукти ще бъдат доставени в най-кратки срокове от куриерите  на Транспрес, Спиди или Си Ви Си.

5.2. Стандартната доставка е до  3 работни дни, в случаите на забавяне ще бъдете уведомени от нашите консултанти.

5.3. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

5.4. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

5.5. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

5.6. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

5.7. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, той може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

6. ОТКАЗ ОТ СТОКА

6.1. Съгласно чл. 50 от ЗЗП всеки потребител има право да се откаже от поръчаната и доставена стока в срок от 14 работни дни от датата на получаване само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:

- Оригиналната опаковка на стоката да е с не нарушена и не увредена цялост /измачкана, изцапана, скъсана, разкъсана, облепена с тиксо/.

– Потребителят да е предоставил на „Владекс” ООД покупните документи за стоката, а именно: оригинал на  документ за покупка /фактура или фискален бон/,  стокова разписка, гаранционна карта и всички прилежащи документи към оригиналната опаковка.

В случай, че върнатият продукт е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увреждания от токови удари, липсващи аксесоари, гаранционна карта или други, „Владекс” ООД си запазва правото да реши дали да приеме продукта и също така да приспадне сумата за възстановяване по нанесените щети на продукта. При такова решение, клиентът ще бъде уведомен при постъпването на продукта в сервиз и последващата му проверка.6.2. За да бъде упражнено правото на отказ, Потребителят трябва да ни информира за Името , адреса си и ако има такива,телефонен номер, факс и електронен адрес,  и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление. Приложеният стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия Електронен магазин в секция (Връщане на продукти) е нужно да бъде попълнен и подаден по електронен път.6.3. Действие на отказа. При отказ от настоящия договор, ние ще възстановим сумата за продукта не по-късно от 14 дни считано от датата, при информиране за решение за отказ от настоящия договор от страна на Потребителя. Ще извършим възстановяването, като преведем стойността на посочена от Потребителя банкова сметка. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато Потребителят не ни представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано). Стоките трябва да бъдат изпратени и върнати обратно без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата на приемане на стоките от потребителя.6.4. Транспортните и други разходи ще са за сметка на Потребителя.

7. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

7.1. Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.

7.2. Стоките в Електронния магазин се продават със законовата им гаранция, обявена от производителя им. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта (в случаите, в които производителят е осигурил такава. Виж т. 7.1.), включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията.

7.3. „Владекс” ООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато: гаранционната карта на продукта е изгубена; е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител; се установят повреди, причинени от неправилна експлоатация на уреда; е нарушена физическата цялост на изделието.

7.4. В зависимост от вида на закупената техника гаранционното обслужване се поема от „Владекс” ООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Владекс ООД обработва личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и според приетата Политика за защита на личните данни в Владекс ООД. Повече затова как и защо използваме вашите лични данни може да прочетете в нашата Декларация за поверителност.

8.2. След подаване на поръчка в онлайн магазина, Потребителят изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Владекс ООД и за тяхното обработване с цел изпълнение на поръчката. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни. 

8.3. Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании, които ще ви доставят стоките. Тези компании могат да използват Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели.

8.4. Бисквитки. На различни страници ние използваме "бисквитки", за да се позволи използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас "бисквитки" след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни "бисквитки" (Cookies) също се използват.

При едно друго посещение на нашия сайт те автоматично ще разпознаят, че сте били при нас и какви входове и настройки сте предпочели. Можете да се противопоставите на използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър и настройките на бисквитките в сайта, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт. Повече за бисквитките може да прочетете в нашата Политика за бисквитките.

8.5. Владекс ООД уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

9. ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.

9.2. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услуги на Потребителя.