Всички стоки, закупени от електронния магазин на Владекс ООД са окомплектовани с гаранционна карта и инструкция за ползване/ако производителят е предоставил такива/. При доставка клиентът получава и документ за закупена стока /фактура/ с прикачен фискален бон. В случай, че има пропуск в документацията, клиентът може да установи контакт на тел. 0877 817766 за уточнение.

Потребителят има право на рекламация в следните случаи:

• Констатирани липси в окомплектовката на уреда след оглед на място при получаване на доставката.

• Видими транспортни дефекти след оглед на място при получаване на доставката.

• Видимо несъответствие в модела на поръчаната стока след оглед на място при получаване на доставката.

 Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката, като в присъствието на куриера се съставя констативен протокол в 3 екземпляра.

 

На основание чл.50 от ЗЗП потребителят може да се откаже от сключения договор от разстояние, без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.1  и  т.2.

Потребителят  информира писмено Владекс ООД  за решението си да се откаже от договора за продажба  преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП, а Владекс ООД изпраща на клиента  незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

 

Потребителят връща стоката на Владекс ООД  в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по  чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на Владекс ООД е преди изтичането на 14-дневния срок.

 

Владекс ООД възстановява получената сума, платена от потребителя, в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на потребителя да се откаже от договор за продажба, като използва същото платежно средство,  използвано от потребителя. При неспазване на срока за връщане на стоката от потребителя, Владекс ООД задържа възстановяването на заплатената сума, докато не получи обратно стоката от потребителя.

                                                                                                                                                                          

Владекс ООД не възстановява разходи за доставка, ако  потребителят доброволно е избрал различен доставчик от предлаганите от Владекс ООД, с които има договорни отношения.